single-image

Find den rette vuggestue og børnehave i Vejle

En vuggestue eller børnehave er ikke blot et sted, du som forælder opbevarer dit barn mens du er på arbejde. Institutionens opgave er i høj grad at hjælpe barnet til at blive et helstøbt individ, som kan begå sig i sociale sammenhænge, forholde sig til andre – og lære sig selv at kende i samme proces.

Gennem de seneste par årtier er der kommet stigende fokus på daginstitutionens rolle i forhold til barnets udvikling. Et af de vigtigste parametre for barnets trivsel i det daglige – og selvfølgelse på den længere bane – er muligheden for at udvikle sig i eget tempo gennem fri leg, socialisering, og i samspillet med andre børn og voksne. Derfor er det vigtigt, at den institution, du vælger til dit barn, imødekommer disse krav.

Vælg en integreret institution med mulighed for fysisk udfoldelse

Alt for mange børn anno 2019 er blevet pacificeret ved brug af skærme – for eksempel iPads, spilkonsoller, computere eller tv. Mangelen på fysisk udfoldelse kan betyde hæmmet udvikling af såvel motorik som af de kognitive evner, hvilket vil stille barnet meget svagt, når det skal til at gå i skole. Især i de tidlige år er den frie leg og idræt under kyndig vejledning særdeles vigtigt for at barnet kan udvikle netop disse faciliteter, som vil bidrage til at gøre barnet til et helstøbt, selvstændigt og socialt væsen.

Derfor bør du se dig godt for, når du udvælger den børnehave eller vuggestue, hvor dit barn skal tilbringe nogle af de vigtigste og mest dannende år af sin tilværelse. Ideelt set bør du vælge en integreret institution, såfremt dit barn er i vuggestuealderen, så det slipper for at skulle skifte institution efter få år.

Er du bosat i det midtjyske, kan du med fordel vælge at lade dit barn skrive op til en plads i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen – en skovbørnehave i Vejle. Læs mere på boellen.dk